Välkommen till Utansjöverken

Utansjöverken är en större industrifastighet strategiskt beläget i Härnösand mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Bruket har 2 ISPS-klassade djuphamnar med uppställningsytor för varuhantering och ca. 30.000kvm av olika typer lokalytor.

Fastigheten utvecklas idag till att transformeras från dess ursprungliga fabriksmiljö till ett hamn- och logistikcenter för bulktransporter. Vi erbjuder även lokaler och tjänster för elintensiva verksamheter så som datacenter samt verkstad- och fabrikslokaler.

För mer information om hur vi kan hjälpa just er verksamhet, vänligen kontakta oss här.