Utansjö Hamn

Generell information

Namnanläggning:                            Utansjö Hamn

IMO nummer:                                   SEUTA-0007

Hamntyp:                                          Generel Cargo

Latitude:                                            62 46 11 76

Longitude:                                        17 55 57 30

Kajnamn:Norra KajenSödra Kajen
Längd:140 meter114 meter
Djup:8,9 meter8,6 meter

PFSO:

Stf. PFSO:

Lars Bylund, tel. 076-199 50 58

Maximilian Kylén, tel. 076-199 36 61

E-post: förnamn.efternamn@utansjoverken.se