Om oss


Utansjöverken är ett tidigare massafabrik som tillverkade produkter för pappersindustrin i över ett sekel.

Bruket lades ner 2008 och gick över till att bli ett företagscenter samt resursstöd för flisning för massabruk i området. Bruket har ca. 30 000 kvm lokalytor, 2 djupkajer samt stora uppläggningsytor, strategiskt placerad mellan Sundsvall och Örnsköldsvik med E4an gående över brukets marker.

Fastigheten utvecklas idag till att transformeras från dess ursprungliga fabriksmiljö till ett hamn- och logistikcenter för bulktransporter. Vi erbjuder även lokaler och tjänster för elintensiva verksamheter så som datacenter samt verkstad- och fabrikslokaler. För mer information, vänligen kontakta oss.

 

Kontakta oss