Historia


Utansjöverken startade sin historia 1738 så som ett Järnbruk anlagt av handelsmannen Daniel Halenius. Halenius förvärvade markrättigheterna av bönderna Zackaris Nilsson och jon Bertilsson för 2 tunnor salt och 4 rullar tobak.

1896 träffades ett antal representanter för ett tiotal av Ådalens större sågverk träffades och planerade att anlägga en cellulosafabrik. De största ägarna var Sandviken Sågverk, Kramfors och Graninge.

1970 beslutade styrelsen får att utöka produktionen genom att bygga ett sliperi bredvid sulfitfabriken. I samband moderniserades sulfitfabriken.

1972 startades i Utansjö världens första fabrik för produktion av flingtorkad magnefitmassa. Ombyggnaden pågick i ca. 4 år och man byggde även en ny vedgård, massamagasin, utlastningsanordning och kajer.

1973 ägdes bruket helt av Graningeverken, som beslutade namnändra Utansjö Cellulosa AB till Graningeverken AB Utansjö Bruk.

2008 beslutade den dåvarande ägaren Rottneros att lägga ner massatillverkningen, då Norrlands äldsta sulfitfabrik, för att flytta det till Sydafrika. Den 3 juni 2008 stängdes sliplinjen ner och 140 anställda mister sina jobb. I slutet av 2008 säljer Rottneros mark och byggnader till Domsjö Fabrikers närstående företag, Utansjöverken AB.

2013 till 2020 utsattes Utansjöverken AB för en bolagsplundring som resulterade i en lång och utdragen rättsprocess.

Oktober 2020 återvanns fastigheterna tillbaka till dess rättmätiga ägare. Brukets mark och byggnader förflyttades till det nybildade systerbolaget Utansjöverken Fastigheter AB som nu arbetar att återställa och utveckla området.